Hva jobber man med som geolog?

Artikkel inneholder sponset lenke fra Lånemegleren.

Geologi læren om jorden
Geologi er læren om jorden, hvordan den er satt sammen og hvordan den er bygd opp!

Geologi er et spennende fagfelt, selv om det kanskje ikke høres ut som det for de som ikke kan så mye om det. På disse sidene skal vi fortelle litt om fagfeltet, utdanning og hva man jobber med som geolog.

Vi skal først starte med å si noe helt kort om hva geologi er for noe og hva som er vanlige arbeidsoppgaver for en geolog. Deretter skal vi se litt på utdanning og andre små ting.

Hva jobber man med som geolog?

Kort fortalt kan man på en enkel måte si at geologi handler om læren om jorden. Går vi litt mer i dybden så inkluderer dette hvordan jorden er satt sammen og bygd opp, samt hvordan den har utviklet seg helt fra begynnelsen til dagen i dag.

Du må vel innrømme at dette høres nokså spennende ut, ikke sant? Det finnes faktisk geologer som reiser rundt i verden for å studere spesielle fenomener på egen hånd, og hvis du vil gjøre noe liknende kan du søke om et lån uten sikkerhet og sette i gang i dag (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)!

Som geolog så vil dine arbeidsoppgaver derfor kunne være veldig varierende, og blant annet så kan det dreie seg om å undersøke bergarter og mineraler, men også fossiler eller jordmasse helt fra jordens ytre til indre!

Geologer har også som jobb å finne tak i verdifulle eller nyttige mineraler av forskjellige slag, og dette kan blant annet være gull, malm og slike ting. Som du sikkert også har fått med deg så vil andre geologer jobbe i en bransje som vi i Norge er veldig kjent for, nemlig olje og gass.

Noen vanlige oppgaver for en geolog vil derfor kunne være en eller flere av de følgende tingene:
* ha kontroll på aktiviteten i vulkaner
* se på hvordan jorden har utviklet seg rent fysisk fra den ble til og frem til i dag
* se nærmere på planteriket og hvordan det forandrer seg
* se på på havet og bunnforholdene der for å kunne analysere og undersøke
* drive forskning på kontinentalplatene og jordskjelv
* så på de forskjellige lagene i jorda for dermed å kunne avdekke stoffer som anses som nyttige.

Alt i alt innebærer dette at du som person må ha en evne til å kunne kommunisere på tvers av fag- og yrkesgrupper, og dette er viktig. I tillegg bør du ha en del personlige egenskaper som kreves som geolog, og da snakker vi om at du må kunne være systematisk og analytisk, i tillegg til at du må kunne jobbe selvstendig og være nøyaktig i arbeidet du gjør.

Totalt i dag finnes det 29 forskjellige utdanninger innenfor Geofag i Norge i dag. Geofag er et samlebegrep geografi, geofysikk og geologi. Disse utdanningene finner du på denne siden.

Stor mer enn dette skal vi ikke si her på denne siden, og denne var rett og slett bare ment for å vekke interessen din – og det klarte vi forhåpentligvis!