NHD tilråder oppstart

Nærings- og handelsdepartementet skriver i et brev til Miljøverndepartementet at Nordic Mining bør få midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Det kan bety snarlig utbygging av rutilforekomsten i Engebøfjellet.

nhd-tilrader-oppstart-stor.bmp
Nærings- og handelsdepartementet anbefaler at det blir gitt midlertidig tillatelse til deponering av gruveavfall i Førdefjorden.
Foto: © Asplan Viak

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har gjennomgått innsigelsene fra Fiskeridirektoratet region vest i forbindelse med reguleringsplanen for Engebøfjellet. I et brev til Miljøverndepartementet (MD) konkluderes det med at Nordic Mining bør få en midlertidig utslippstillatelse. Det betyr i så fall at det i første omgang kan drives i 15 år.

Bakgrunnen for NHDs brev til MD er planene om gruvedrift i Engebøfjellet og deponering av avgangsmasser i Førdefjorden. Planområdet omfatter ca. 1,9 km² på land for gruvedrift og et sjø-areal på ca. 4,4 km² i Førdefjorden. Totalt forventes et malmuttak på ca. 250 millioner tonn malm over en driftsperiode på 50 år. I tillegg vil det bli tatt ut 35 millioner tonn gråberg.

NHD tilråder samtidig at det så raskt som mulig igangsettes nye strømningsundersøkelser i henhold til anbefalingene fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). NHD ønsker også at det gjennomføres ytterligere modellberegninger av spredning av finpartikler. NHD anbefaler at det også innhentes supplerende informasjon i forbindelse med tilsetningsstoffer.

Mens kommunestyrene i Naustdal og Askvoll kommuner har lagt til rette for utvinning av rutilmalm (titanoksid), har Fiskeridirektoratet region vest reist innsigelser til den delen av reguleringsplanen som omfatter deponering av masser i Førdefjorden

Miljøverndepartementet skal nå, etter tilrådninger fra Fiskeri- og kystdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, ta stilling til om innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region Vest skal tas til følge.

Brevet fra NHD til MD:

Forskningsseminar om deponering

Nettstedet Geoforskning.no arrangerer den 25. april et forskningsseminar om "Deponering av gruveavfall i norske fjorder – hva vet vi om konsekvensene?" Seminaret er gratis og blir holdt på Litteraturhuset i Oslo. Ler mer her.

Relevante artikler:

Klif støtter sjøpedoni

Oppdatert: 17.04.2012 21:24
av geoaktuelt


Annonse

Annonse
tullowlogo_banner.gif

Annonse
svenska_geo_annonse_24.jpg

Geo365 på Twitter

Geo365 på Facebook

Fjellkjeden på Facebook

Geoforskning på Facebook


Tips en venn

Tips en venn om denne saken:

Søk i GEO365

Sponsor geofunn
bgas.jpg

geofunn.no
geofunn_kol2.jpg

Geojobb