Shadow

Borettslag i Skien ble kvitt 17 rotter med rimeligere serviceavtale mot skadedyr

Et borettslag i Skien fikk problemer med rotter som rotet i søpla og hadde muligens bosatt seg inne i veggen. De hørte lyder i veggen og så rotter i dagslys. Sørlandet Skadedyrkontroll AS ble kontaktet for å løse problemet.

Dette er saken:

  • Rotter er et stort problem for borettslag i Skien på grunn av ødeleggelse av eiendom og smittefare.
  • Sørlandet Skadedyrkontroll AS undersøkte området nøye og ble enige med borettslaget om å rottesikre søppelkassene, fjerne rot på utsiden og sette opp gassfeller mot rotter.
  • I løpet av de første 3 ukene ble det fjernet 17 rotter og lydene inne i veggen forsvant.
  • Borettslaget tegnet serviceavtale for å unngå problemer med rotter i fremtiden.
  • Kunden var svært fornøyd med Sørlandet Skadedyrkontroll AS sin profesjonalitet og løsning på problemet.
  • Serviceavtaler anbefales for å forebygge skadedyrproblemer i borettslag.

Rotter inntok nabolaget og borettslaget

Rotter er et stort problem for borettslag i Skien på grunn av deres evne til å ødelegge eiendom og spre smitte. Rotter kan også forårsake brann ved å gnage på elektriske ledninger. Borettslaget som kontaktet Sørlandet Skadedyrkontroll AS hadde problemer med rotter som rotet i søpla og muligens hadde bosatt seg inne i veggen, noe som kan føre til betydelige skader på eiendommen. Dessuten er det ikke trivelig å ha dem så tett på.

Derfor kan rotter er et stort problem i Skien: Rotter kan ødelegge bygningsmaterialer, som murstein og betong, samt gnage på isolasjon og ledninger. Dette kan føre til betydelige skader på eiendommen, og i verste fall kan det være nødvendig med kostbare reparasjoner. Rotter kan også spre sykdommer og parasitter som kan være farlige for mennesker og dyr.

Løsningen på rotteinvasjonen

Sørlandet Skadedyrkontroll AS undersøkte området nøye og ble enige med borettslaget om å rottesikre søppelkassene, fjerne rot på utsiden og sette opp gassfeller mot rotter. Ved å bruke STA-25 gassfeller kunne rotter fanges og fjernes uten å bruke gift som kan føre til sekundærforgiftning av andre dyr og mennesker.

Noen mindre bokser med klappfeller ble også satt opp. I tillegg ble det tettet med musebørste og fugemasse med stålpartikler på utsatte steder.

Resultatet førte til serviceavtale

Kunden var svært fornøyd med Sørlandet Skadedyrkontroll AS sin profesjonalitet og løsning på problemet. I løpet av de første 3 ukene ble det fjernet 17 rotter, og lydene inne i veggen forsvant. Borettslaget var så fornøyd med resultatet at de tegnet en serviceavtale for å unngå problemer med rotter i fremtiden.

Hvorfor man anbefaler serviceavtaler til borettslag: Serviceavtaler anbefales for å forebygge skadedyrproblemer i borettslag. Ved å inngå en avtale med et skadedyrselskap kan man sørge for jevnlig inspeksjon og forebyggende tiltak mot skadedyr. Dette kan redusere risikoen for betydelige skader på eiendommen og beskytte beboerne mot farlige sykdommer og parasitter. I tillegg kan en serviceavtale være mer kostnadseffektivt enn å håndtere en større skadedyrinfestasjon.

Utført av: Sørlandet Skadedyrkontroll AS. Telefon 94 44 55 55 og [email protected]