Shadow

Hvordan energikartlegging kan redusere strømregningen i ditt borettslag

Energikartlegging som en vei til lavere strømregninger

Med økende energikostnader og et voksende fokus på bærekraftig energibruk, blir energikartlegging stadig mer relevant for borettslag. Ved å identifisere og implementere effektive energitiltak, kan energikartlegging betydelig redusere energibruken og strømregningene.

Hva er energikartlegging?

Energikartlegging er en tjeneste som gir en samlet oversikt over potensielle tiltak for å redusere energibehovet og mulighetene for lokal energiproduksjon. Det dreier seg om en detaljert undersøkelse av byggets energiutnyttelse, fra isolasjon og ventilasjonssystemer til belysning og oppvarming.

Et eksempel er energikartlegging av borettslag, som gir konkrete anbefalinger til kostnadseffektive tiltak, samtidig som de estimerer både kostnader og lønnsomhet for hvert tiltak.

Finansiell støtte til energikartlegging

Borettslag og sameier som tar i bruk energikartlegging kan søke støtte fra Enova for å dekke deler av kostnaden. Denne støtten gjelder for dokumenterte kostnader knyttet til innkjøp av energikartleggingstjenester.

Mer om prosessen med energikartlegging

Når det gjelder energikartlegging av et borettslag eller en sameie, handler det ikke bare om å samle informasjon om bygningens nåværende energibruk. Det innebærer også simuleringer og beregninger for å identifisere potensielle energisparetiltak.

  • Erfarne energirådgivere kommer på befaring
  • Simuleringer i et beregningsprogram for å avdekke energisparepotensialet til bygget.
  • Tiltak blir skissert for å bedre energieffektiviteten til bygningen.

Fordeler ved utførelse av energieffektive tiltak

Når det er snakk om energieffektivisering, er det viktig å huske at fordelene strekker seg utover reduserte strømregninger. Faktisk har implementeringen av energiløsninger flere positive effekter:

Forbedret inneklima

Ved å forbedre isolasjonsevnen og lufttettheten i bygningen, forbedres også inneklimaet. Dette eliminerer trekk og kaldras fra vegger og vinduer, noe som er en viktig faktor for trivsel til et menneske i sin egen leilighet.

Forebygging av fuktskader

Energieffektive tiltak kan ofte redusere sannsynligheten for fuktskader. For eksempel kan kondens bli et problem i eldre bygg med kuldebroer eller vinduer nær slutten av deres levetid. Energieffektivisering kan bidra til å løse disse problemene.

Gjennomføring av energitiltak blir enklere

Med en grundig rapport som beskriver tiltak som skal gjennomføres, blir det enklere å innhente tilbud, og stille krav til utførende foretak. Dette vil føre til en mer effektiv gjennomføring og bedre overholdelse av bærekraftige praksiser.

Oppsummering

Energikartlegging gir en vei til mer bærekraftige, kostnadseffektive og komfortable hjem for borettslag og sameier. Ved å kartlegge mulige energitiltak, få finansiell støtte og implementere anbefalte tiltak, kan borettslag markant redusere energibruk og strømregninger.