OM

GeoPublishing AS

GEOLOGI FOR ALLE

GeoPublishing AS utgir det populærfaglige tidsskriftet GEO.

GeoPublishing AS driver også en rekke nettsteder som formidler geofaglige nyheter og geofaglig kunnskap:

Geoportalen.no – innfallsport

GEO365.no – Daglige bransjenyheter fra geomiljøet

geoforskning.no – Nyheter og siste nytt fra geologisk forskning

geojobb.no – Ledige stillinger i geomiljøet

norgesgeologi.no - Norges geologi  med kart og temasider

geofunn.no  - geofunn er et tilbud til alle som liker å ferdes i naturen og har interesse for geologi

Besøksadresse:

c/o NGU
Leiv Eirikssons vei 39
Trondheim

Postadresse:
GeoPublishing AS
Postboks 6315 Sluppen
7491 Trondheim

Epost:
halfdan@geo365.no

Telefon:
73 90 40 90/90563595

Annonse

Annonse
tullowlogo_banner.gif

Annonse
svenska_geo_annonse_24.jpg

Geo365 på Twitter

Geo365 på Facebook

Fjellkjeden på Facebook

Geoforskning på Facebook

Dagens oljepris