Katastrofalt vulkanutbrudd inntraff for 16,5 millioner år siden, i følge geologer

En geografisk region i den vestlige delen av Nord Amerika som går under navnet Pacific Northwest var arnestedet for en av planetens mest kraftfulle kjente vulkanutbrudd. Dette i følge forskere på Washington State University og University of Auckland.

Det hele skal ha startet for formidable 16,5 millioner år siden da ventiler i sørøst Washington og nordøst Oregon slapp ut strømmer som nådde nesten til Canada og helt til Stillehavet.

Forskerne estimerer at det i titusener av år kom flommer på mellom 242 og 305 milliarder tonn svoveldioksid, og dette var naturligvis regionalt ødeleggende på grunn av den sure nedbøren som følge av utbruddet. Utbruddet hadde følgelig også en global effekt på temperaturene på kloden, men ikke drastisk nok til at det tok livet av levende skapninger – eller så drepte det ikke nok til at man i dag har funnet fossiler som følge av hendelsene.

Wapshilla-utbruddet innhyllet jorden i et aerosol-slør og skapte ‘året uten sommer, med påfølgende matmangel i den nordlige hemisfæren. Bare to andre utbrudd som dette, i Sibir og Deccan i India, har vært større, og disse to førte til to av de store utryddelsene på jorden.

Mesteparten av lavagassene ble sluppet ut under utbruddet, men noe av gassen ble fanget i krystaller nær de vulkanske ventilene. Wapshilla-utbruddet gir oss også innsikt i hvordan klimaforandringer foregår. Utbruddet fant sted i en periode som kalles for Miocen, da omtrent 50 millioner år med kaldere temperaturer ble avbrutt av en temperaturstigning på omtrent 0,5 grader celsius.

Kilde: Sci News